ឆ្លៀតពេល​បំពេញការងារ​​បោក​គក់​​ដើម្បី​​បាន​​ប្រាក់​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​ទីក្រុង

សំឡេង ០៨:៥៧
និសិ្សតក្រីក្រដែលកំពុងអ៊ុតសំលៀកបំពាក់ ក្នុងការរិយាល័យ ផ្ទះមង្គល ស្ថិតក្នុងខ័ណ្ឌដង្កោ។
និសិ្សតក្រីក្រដែលកំពុងអ៊ុតសំលៀកបំពាក់ ក្នុងការរិយាល័យ ផ្ទះមង្គល ស្ថិតក្នុងខ័ណ្ឌដង្កោ។ @ rif/ sophal

និស្សិត​ក្រីក្រ​មួយក្រុម​មកពី​ខេត្តផ្សេងៗគ្នា ដែល​បាន​ឡើងមក​បន្ត​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ឧ​ត្ត​មសិ​ក្សា​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បានដាក់​ចិត្ត​ដាក់​កាយ​បំរើការ​ងារ​ជា​អ្នក​បោកគក់ ដើម្បី​ទទួលបាន​ប្រាក់​ចំណេញ​​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​ការសិក្សា​របស់​ពួកគេ។ សេវាកម្ម​បោកគក់​និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ទៀត ក្រោម​ផ្លាក​ថា ផ្ទះ​មង្គល​បាន​បំរើ​ការងារ​នេះ ដោយ​មិន​គិតពី​កំរិត​វប្បធម៌​របស់​ខ្លួន​​នោះទេ ដោយ​ចាត់ទុកថា​ជា​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ជីវិត និង​ជួយ​សម្រាល​បន្ទុកគ្រួសារ​បាន​មួយ​ផ្នែក​ផងដែរ។