លោក​ ហ៊ួត​ ជា​៖​ ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​គឺ​ជា​កត្តា​ចាំ​បាច់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវ​កម្ម​ជោគ​ជ័យ​

សំឡេង ១១:៣៥
លោក ហ៊ួត ជា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា
លោក ហ៊ួត ជា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅពេល​នេះ​ អ៊ឹង​ ប៊ុនថន​ សូម​ណែនាំលោក​អ្នក​ស្តាប់​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​ លោក​ ហ៊ួត​ ជា​ អគ្គនាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ ហ៊ួត​ ជា ​។ ​ជាក្រុម​ហ៊ុន​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​សំណង់​ដែល​មាន​២៨​សាខា​នៅ​កម្ពុជា​សព្វ​ថ្ងៃ​។​ មុន​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​លើ​អាជីវកម្ម​ លោក​ ហ៊ួត​ ជា​ ក៏ធ្លាប់​ជួប​ប្រទះ​នឹង​ភាព​បរាជ័យ​ផង​ដែរ​ ខណៈ​លោក​គឺ​ជា​អតីត​កុមារ​រស់​នៅ​តំបន់​អាណា​ធិបតេយ្យ​មួយ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​។​