លោកស្រី​ ស្រ៊ៀត ​មុំសុភា​៖ ​សុខ​ចិត្ត​បោះ​បង់​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​ទៅ​បើក​អាជីវ​កម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​

សំឡេង ១១:៤០
លោកស្រី ​ស្រ៊ៀត​ មុំសុភា ​អគ្គនាយិកា ​ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៍ ​សុហ្វីយ៉ា ​ត្រាវែល​ អេន​ ធួរ៌​។ ​
លោកស្រី ​ស្រ៊ៀត​ មុំសុភា ​អគ្គនាយិកា ​ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៍ ​សុហ្វីយ៉ា ​ត្រាវែល​ អេន​ ធួរ៌​។ ​ @RFI

ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​រាត្រី​នេះ​ អ៊ឹង​ ប៊ុនថន​ សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិតរបស់​លោកស្រី ​ស្រ៊ៀត​ មុំសុភា ​អគ្គនាយិកា​ ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៍ ​សុហ្វីយ៉ា​ ត្រាវែល​ អេន​ ធួរ៌​។​ លោកស្រី​ឧកញ៉ា ​គឺ​ជា​អតីត​នារី​អាកាស​ចរណ៍ ​សុខ​ចិត្ត​បោះ​បង់​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​ ទៅ​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​ទេសចរណ៍​បាន​ជោគ​ជ័យ​ ហើយ​អាច​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ផ្សេង​បន្ថែម​ទៀត​។​