បទយកការណ៍

ទិវា​​គ្រូ​​បង្រៀន​​២០១៩​​៖ ប្រាក់​​ខែ ​និង​​ជីវភាព​​គ្រូ​ប​ង្រៀន ​នៅ​​តែ​​ជា​​ប្រធាន​​រឿង​​សំខាន់​

សំឡេង ០៥:៣៥
ការ​ប្រារព្ធទិ​វា​គ្រូ​បង្រៀន​ឆ្នាំ​២០១៩​របស់​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​ឯករាជ្យ​នៅ​ទី​លាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​
ការ​ប្រារព្ធទិ​វា​គ្រូ​បង្រៀន​ឆ្នាំ​២០១៩​របស់​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​ឯករាជ្យ​នៅ​ទី​លាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ RFI

ដូច​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ដែរ ទិវា​គ្រូប​ង្រៀន​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​រវាង​ក្រុម​អង្គការ​សមាគម ​និង​រដ្ឋាភិបាល​។ ទិវា​គ្រូប​ង្រៀន​ពិភព​លោក​ ៥​ តុលា ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ ត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ឯទីលាន​ប្រជាធិប​តេយ្យ​ ដោយ​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​៥០​នាក់ ក្រោម​ការ​ឃ្លាំ​មើល​ពី​អាជ្ញាធ​រាជធានី​។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩​ នេះ​ប្រាក់​ខែ និង​ជីវភាព​គ្រូ​បង្រៀន នៅ​តែ​ជា​ប្រធាន​រឿង​សំខាន់​។