បទយកការណ៍

ការ​ដាក់​រថយន្តក្រុង​ឱ្យ​រត់សាកល្បង​ក្នុង​រាជធានី​​ខែក្រោយ​ ជា​ផ្នែកមួយ​ក្នុង​ការបង្កើត​ប្លង់មេ​សម្រាប់​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​​សាធារណៈ​​ឆ្នាំ២០៣៥​

សំឡេង ០៨:០៤
ចរាចរណ៍​ណែនណាន់តាន់តាប់​ដោយគ្មានការគោរពច្បាប់ធ្វើឲ្យ​ស្ទះផ្លូវនៅក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
ចរាចរណ៍​ណែនណាន់តាន់តាប់​ដោយគ្មានការគោរពច្បាប់ធ្វើឲ្យ​ស្ទះផ្លូវនៅក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ RFI/Siv Channa

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ រួម​ជា​មួយ​អង្គការ JICA របស់​ជប៉ុន នឹង​អនុវត្ត​គម្រោង​ដឹក​ជញ្ជូន​សាធារណៈ​សាកល្បង តាមរយៈ​ការផ្តល់​សេវា​រថយន្ត​ក្រុង​ ឱ្យ​រត់​លើ​មហា​វិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស ពេញ​មួយ​ខែកុម្ភៈ។​ ការពិសោធន៍​ជាមួយ​ការដឹក​ជញ្ជូន​ដោយ​រថយន្ត​ក្នុង​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​រក​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​របៀប​ប្តូរ​ទម្លាប់​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ពី​ការ​និយម​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ឯកជន ទៅ​ជា​ការ​និយម​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​សាធារណៈ​វិញ។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ វា​ក៏​ជា​សកម្មភាព​មួយ​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើម​បង្កើត​ប្លង់​មេ​នៃ​សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០៣៥ដែរ។