ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរ

កម្ពុជា​គួរ​ព្យាយាម​ថ្លឹង​ឱ្យ​បាន​ស្មើ​​រវាង​មហា​អំណាច​ចិន និង​អាមេរិក​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​ដូច​គ្នា​រយៈ​ពេល​មួយ​​ទសវត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​នេះ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវគេមើលឃើញថា មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិន ជាងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសមហាអំណាចដូចគ្នា។ ក៏​ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា បានប្រកាសជំហរការ​ទូត​របស់​ខ្លួន​ហើយ​ថា​ប្រទេស​នេះ​ស្ថិ​ត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​មហា​អំណាច​ទាំងពីរ ក្នុង​នាម​ជា​រដ្ឋ​ឯករាជ្យ។ ដើម្បី​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​នយោបាយ មហាអំណាចទាំងពីរ ពិតជាកម្ពុជា មិនអាចកាត់ផ្តាច់បានទេ ខណៈ​ដែល​កម្ពុជា​នៅ​ជា​ប្រទេស​ក្រីក្រ​នៅ​ឡើយ​។​  

លោក​ចន ឃឺរី (ឆ្វេង), លោកហ៊ុន សែន (កណ្តាល) និង​លោក​ស៊ី ជីនពីង (ស្តាំ)។
លោក​ចន ឃឺរី (ឆ្វេង), លោកហ៊ុន សែន (កណ្តាល) និង​លោក​ស៊ី ជីនពីង (ស្តាំ)។ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត