បទយកការណ៍

​ពល​រដ្ឋ​រស់​នៅ​ក្នុង​អាគារ​សល់​ពី​ឆ្នាំ​១៩​៥០ ព្រួយ​បារម្ភ​ខ្លាច​បាក់​ស្រុត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា កន្លង​ទៅ​រដ្ឋ​បាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​មួយ អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ចំពោះ​ពលរដ្ឋ ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​អាគារ​កាច់​ជ្រុង​មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស និង​មហាវិថី​កម្ពុជា​ក្រោម​ស្ថិត​នៅ​ខណ្ឌ៧​មករា​។ អាគារ​នេះ​កសាង​ឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៥០​។ ពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​អាគារ​នេះ អះអាង​ថា​ពួក​គាត់​ព្រួយ​បារម្ភ​ខ្លាច​អាគារ​នេះ​បាក់​ស្រុត​នាថ្ងៃ​ណា​មួយ។ 

សំណង់ចាស់ដែលសេសសល់តាំងពីឆ្នាំ១៩៥០
សំណង់ចាស់ដែលសេសសល់តាំងពីឆ្នាំ១៩៥០ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត