មោទនភាព​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​កម្ពុជា

សំឡេង ០៧:៤៦
អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​មាន​មោទនភាព
អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​មាន​មោទនភាព ©លីដា/RFI

នៅប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​អន្តរជាតិ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រើស​អើង​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​១៧​ឧសភា​នេះ ក្រុម​អ្នក​ធ្វើការ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ចំនួន​បាន​រួបរួម​គ្នា​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា និង​ពិធី​ជប់​លាង ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពេញ​មួយ​សប្តាហ៍ ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​១០​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ឧសភា នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ គោលបំណង​នៃ​ការ​រៀបចំ​នេះ គឺ​ចូល​រួម​គាំទ្រ និង​លើក​កម្ពស់​អោយ​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​មួយ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ចំពោះ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា។