បទយកការណ៍

ទីផ្សារ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​សំរាប់​និសិ្សត​នៅ​តែ​លំបាក

សំឡេង ០៧:៤៧
វេទិកាការងារ​ ​របស់​សភាពាណិជ្ជកម្ម​បារាំង-​ខ្មែរ
វេទិកាការងារ​ ​របស់​សភាពាណិជ្ជកម្ម​បារាំង-​ខ្មែរ © សុផល/RFI

និស្សិត​ថ្នាក់​បញ្ចប់​ឧត្តម​សិក្សា​ កាន់តែ​ច្រើន​ទៅ​ៗកំពុង​ប្រជែងគ្នា​រក​ការងារ​ធ្វើ​ខណៈពេល​ទីផ្សារ​ ការងារ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​កាន់តែ​ចង្អៀត។​ ជាមួយគ្នានេះ សភាពាណិជ្ជកម្ម​បារំាង​ខ្មែរ​បានបើក ​វេទិកា​ស្វែងរក​អនាគត​ការងារ​ដ៏​ ប្រសើរ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ខ្លួន​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​ប្រយោជន៍​ជួយ ​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ដល់​យុវនិស្សិត​ក្នុងការ​ទាក់ទង​រក​បទពិសោធន៍​និង​របៀប​របប​រក​ការងារ​ធ្វើ​តាមរយៈ​ក្រុមហ៊ុន​​ និង​អង្គការ​នានា​ដែលបាន​ចូលរួម។