ទិវា​ពិភពលោក​នៃ​អ្នក​បរិច្ចាគ​ឈាម

សំឡេង ១០:២៩
យុទ្ធនាការ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ឈាម
យុទ្ធនាការ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ឈាម © Vladimir Pirogov/Reuters

នៅថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា កន្លង​ទៅនេះ គឺ​ជា​ទិវា​ពិភពលោក​នៃ​អ្នក​បរិច្ចាគ​ឈាម។ កម្ពុជា​ក៏​បាន​ចូល​រួម​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​នេះយ៉ាង​សកម្ម​ដែរ។​ ប៉ុន្តែការ​ពិត​ជាក់​ស្តែង ការ​​បរិច្ចាគ​ឈាម នៅ​កម្ពុជា នៅ​មាន​កំរិត​តិច​នៅ​ឡើយ។ តើ​មក​ពី​មូលហេតុ​អ្វី ?តើការ​ផ្តល់​ឈាម​អាច​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចំពោះ​សុខភាព​ដែរ​ឬទេ ?