បទយកការណ៍

សហគ្រិន​វ័យក្មេង​ពង្រឹងភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ​

សំឡេង ០៧:២២
សមាគម​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​កម្ពុជា​បានរៀបចំ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​រយៈពេល​២ថ្ងៃ​
សមាគម​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​កម្ពុជា​បានរៀបចំ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​រយៈពេល​២ថ្ងៃ​ ©លាង​ ដឺលុច

សមាគម​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា​បាន​រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​រយៈ​ពេល​២​ថ្ងៃ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ និង​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ស្តី​ពី​ជំនាញ​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​នៃ​ជីវិត។ មាន​សិក្ខាកាម​ចំនួន​៣០​នាក់​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​ក្នុង​វគ្គ​សិក្សា​នេះ។ ក្រៅ​ពី​មន្ត្រី​រាជការ​ចំនួន​បី​រូប អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បង់​ថវិកា​ចំនួន​៩៩​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការសិក្សា​រយៈ​២​ថ្ងៃ​នេះ។ សិក្ខាកាម​ទទួល​ស្គាល់​ថា វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ ថ្វី​ត្បិត​តែ​មាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ តែ​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់។