នាទីសុខភាពនិងអនាម័យ

ភាព​ធន់​នៃ​ថ្នាំ​ផ្សះ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

តម្រូវការ​ថ្នាំ​ផ្សះ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​បាន​ក្លាយ​ជា​ គឺ​ជា​អាទិភាព​​មួយ​​សម្រាប់​សុខភាពមនុស្ស​ទូទៅ។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ ផ្តោត​ជា​សំខាន់​ទៅ​លើ​ស្វែង​រក​ទស្សនវិស័យ​សម្រាប់​ស្រាវជ្រាវ​ និង​អភិវឌ្ឍ ថ្នាំ​ផ្សះ ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង។ អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ OMS ក៏​បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​ទប់​ស្កាត់​នឹង​ភាព​ធន់​នៃ​ពពួក​ថ្នាំ​​ផ្សះ។ តើ​ថ្នាំ​ផ្សះ​ជា​អ្វី​ ? ភាពធន់​​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា ? សូម​ស្តាប់​បទ​សម្ភាសន៍​របស់ អៀង សុខម៉ិញ ជាមួយ​លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត ឡោ គីមសុង គ្រូពេទ្យ​ជំងឺ​ទូទៅ ឯកទេស​ជំងឺ​ប្រទេស​ក្តៅ នៅ​ប្រទេស​បារាំង។ សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់។ 

រូបGeneric Virus - Antibiotique
រូបGeneric Virus - Antibiotique © 3DClinic
មើលវគ្គផ្សេងទៀត