ហាង​លក់ផលិតផល​មានម៉ាក​ចាប់ផ្ដើម​បើកទ្វារ​នៅភ្នំពេញ​

សំឡេង ០៦:៣២
ហាងលក់ផលិតផល​មាន​ម៉ាក​ប្រណិតៗ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ហាងលក់ផលិតផល​មាន​ម៉ាក​ប្រណិតៗ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ © គី​ សុខលីម

កាលពី​៥​ឬ​៦​ឆ្នាំ​មុន ប្រសិនបើ​គេ​ចង់​ទិញ​ផលិតផល​គុណភាព​មាន​ម៉ាក គេ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ថៃ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ឬ​ប្រទេស​វៀតណាម​ប៉ុន្តែ​ឥឡូវនេះ​ ផលិតផល​ដូចគ្នា​ចាប់ផ្តើម​មាន​វត្តមាន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ហើយ។