ល្ខោននិយាយ​មិនបាត់​តែពុំសូវមាន​អ្នកទស្សនា​

សំឡេង ០៨:០៤
ក្រុមសិល្បៈ Team Nouveau ​ដែល​ដឹកនាំ​​ដោយ​អ្នកសិល្បៈ​ជើងចាស់​​លោកស្រី ​អ៊ីម គឹមសួគ៌​​
ក្រុមសិល្បៈ Team Nouveau ​ដែល​ដឹកនាំ​​ដោយ​អ្នកសិល្បៈ​ជើងចាស់​​លោកស្រី ​អ៊ីម គឹមសួគ៌​​ ©​ ញឹម​ សុផល

ល្ខោននិយាយ​ដែលជា​សិល្បៈ​ទស្សនីយភាព​ដ៏ជក់ចិត្ត​សំរាប់​ពលរដ្ឋខ្មែរ​ជំនាន់មុន​ពេលនេះ​កំពុងតែ​ថយសកម្មភាព​ជារៀង​រាល់ថ្ងៃ។​ ក៏ប៉ុន្តែ​ថ្មីៗនេះ​ក្រុមសិល្បៈ​មួយឈ្មោះ Team Nouveau ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​អ្នកសិល្បៈ​ជើងចាស់​លោកស្រី អ៊ីមគឹមសួគ៌​បាន​ប្រមែ​ប្រមូល​អ្នកល្ខោន​និយាយ​ដែល​បាន​ផ្អាក​ការសំដែង​មួយរយៈ​ទៅហើយ​នោះ​អោយមាន​សកម្មភាព ​ដើម្បី​អភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍ​​ទំរង់​សិល្បៈនេះ​ឡើងវិញ។