ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ​កំពុង​ពង្រីក​ខ្លួន​លើទីផ្សារ​

សំឡេង ០៨:២៥
ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ​ដែល​ចុះបញ្ជីជា​ផលិតផល​សម្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ ​ជេ អាយ​ កាលពី​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១០​កំពុងជួប​ប្រទះកង្វះ​ទីផ្សារ​
ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ​ដែល​ចុះបញ្ជីជា​ផលិតផល​សម្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ ​ជេ អាយ​ កាលពី​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១០​កំពុងជួប​ប្រទះកង្វះ​ទីផ្សារ​ ©​ លី​ ម៉េងហួរ

សហគមន៍​ផលិត​ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ​បាន​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ទិញ-លក់​ ស្ករត្នោត​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ដើម្បី​ពង្រឹង​នូវ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​អ្នកលក់​និង ​អ្នកទិញ។​ កសិករ​អ្នក​ឡើងត្នោត​ក៏​បាន​បង្កើន​បរិមាណ​លក់​ពី​២៦​តោន​នៅ​ឆ្នាំ២០១០​ រហូតដល់​ ៣០​តោន​នៅ​ឆ្នាំ២០១១​នេះ។ ​ប៉ុន្តែ ​ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ជា​ផលិតផល​សម្គាល់​ ភូមិសាស្ត្រ​ ជេ អា​យ ​កាលពី​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០១០​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​កង្វះ​ទីផ្សារ​ ហើយ​ការ​វេច​ខ្ចប់​ក៏​ជា​បន្ទុក​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផងដែរ។