ស៊ីក្លូ​ទេសចរណ៍​ជួយទ្រទ្រង់​អ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​

សំឡេង ០៦:៣៤
ក្រុម​សមាគម​អ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​បង្វែរ​ទិសដៅ​ទៅរក​អតិថិជន​ទេសចរ​បរទេស​
ក្រុម​សមាគម​អ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​បង្វែរ​ទិសដៅ​ទៅរក​អតិថិជន​ទេសចរ​បរទេស​ © លាងដឺលុច

ប្រឈមនឹង​ការបាត់បង់​មុខរបរ​ធាក់ស៊ីក្លូ​ ដោយសារ​តែពលរដ្ឋ​កាន់តែ​តិចទៅៗ​និយម​ជិះស៊ីក្លូ​នោះ ​ក្រុម​សមាគម​អ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​បានបង្វែរ​ទិសដៅ​ទៅរក​ក្រុមអតិថិជន​ជាអ្នកទេសចរ​បរទេស​ទៅវិញ។​ ត្រង់នេះ​ពួកគេ​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្រៃ​ប្រចាំខែ​សមល្មម ដែលធ្វើ​អោយពួកគេ​មាន​ទឹកចិត្ត​រួមរស់​ជាមួយ​អាជីព​ជាអ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​ទៀតផង។