ព្រាបមុខវាំង​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ

សំឡេង ០៦:២៧
ព្រាប​មុខវាំង​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ
ព្រាប​មុខវាំង​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ©លាង ដឺលុច

សត្វព្រាប​ដែល​តែង​ចុះ​លេង​នៅ​លើ​សួនច្បារ មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង មាន​ចំនួន​ច្រើន​ប្លែក​ខុស​ពី​ធម្មតា នៅ​ឆ្នាំ ២០១១​​នេះ។ សត្វព្រាប​ច្រើន​ចម្រុះ​ពណ៌​បាន​បង្កើត​បរិយាកាស​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​កាន់​ តែ​អ៊ូអរ ដោយសារ​តែ​អ្នកទេសចរ​ក្នុង​ស្រុក និង​បរទេស​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ជាមួយ​ព្រាប​ទាំង​នេះ។ ព្រាប​បាន​បង្កើន​ចំណូល​ដល់​អ្នក​លក់​មុខរបរ​បន្តិចបន្តួច បង្កើន​ភាពសប្បាយរីករាយ​ក្នុង​គ្រួសារ និង​ទាក់ទាញ​អ្នកទេសចរ​បរទេស​ទៀត​ផង។