បទយកការណ៍

Fao​ជួយ​អ្នក​នេសាទ​សមុទ្រ​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព

សំឡេង ០៨:១៦
ទូក​នេសាទ​សមុទ្រ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត​ ជា​ទូក​នេសាទ​តូចៗ​ក្នុង​សមុទ្រ​ទឹក​រាក់​មិន​មាន​ភ្លើង​ បំភ្លឺ​ពេល​យប់
ទូក​នេសាទ​សមុទ្រ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត​ ជា​ទូក​នេសាទ​តូចៗ​ក្នុង​សមុទ្រ​ទឹក​រាក់​មិន​មាន​ភ្លើង​ បំភ្លឺ​ពេល​យប់ ©ណាវីន/RFI

កម្ម​វិធី​ស្បៀង​និង​កសិកម្ម​របស់​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជាជាតិ​(Fao​) កំពុង​ដំណើរ​ការ​សកម្មភាព​អប់រំ និង​បំ​ពាក់​ឧបករណ៍បំភ្លឺ​មួយ​ចំនួន​នៅតា​មស​ហគមន៍​នេសាទ​សមុទ្រ​ទំាង​បួន​ខេត្តជាប់​សមុទ្រ​មា​នខេត្ត​កំព​ត ​ខេត្ត​កោះកុង​ ខេត្ត​កែប​និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ ។​តាម​រយៈ​សកម្មភាព​គម្រោង​ចាប់​ពី​ចុងឆ្នាំ​២០០៩​រហូ​ត​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ២០១៣​ Fao​ សង្ឃឹម​ថា​នឹង​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​ស្លាប់​របស់​ប្រ​ជា​នេសាទ​នៅ​កណ្តាល​សមុទ្រ​បាន​។