ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ព្រាប កុល៖ អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ

សំឡេង ០៦:៣៩
លោក ព្រាប កុល ប្រធាន​អង្គ្កការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា
លោក ព្រាប កុល ប្រធាន​អង្គ្កការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា ©rfi

លោក ព្រាប កុល ប្រធាន​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​​បាន​អះអាង​ថា អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ និង​ធ្ងន់ធ្ងរ ​ដែល​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូលរួម​​ពី​គ្រប់​ស្រទាប់​មនុស្ស​ ដើម្បី​លុប​បំបាត់​វា។