បទយកការណ៍

Anarchiste​រឿងល្ខោន​របស់​Jean-Baptist Phou

សំឡេង ០៨:៤៩
រឿងល្ខោន​Anarchiste ដែល​នឹង​ដំឡើង​ដឹកនាំ​សំដែង​ដោយ​Jean Baptiste Phou
រឿងល្ខោន​Anarchiste ដែល​នឹង​ដំឡើង​ដឹកនាំ​សំដែង​ដោយ​Jean Baptiste Phou ©Jean Sien Kin

សិល្បករ​ខ្មែរ រស់នៅស្រុក​បារាំង លោក​Jean Baptiste Phou​កំពុង​រៀបចំ​ដំឡើង​រឿង​ប្រលោមលោកខ្មែរ​មួយ​ឈ្មោះ Anarchist ដែល​ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​លោក​សុទ្ធ ប៉ូលីន។ រឿង​ល្ខោននិយាយ​នឹង​ត្រូវ​សំដែង​ចេញ​ជា​ទស្សនីយភាព​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ ដោយ​នៅឆ្នាំ នេះ លោក​jean baptiste Phou កំពុង​ហាត់សម និង​រៀបចំ​កន្លែង​សម្រាប់​សំដែង។