ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហង្ស ពុទ្ធា​៖ ​គណបក្ស​ទាំងពីរ​ ត្រូវ​ជួប​ឲ្យ​ច្រើន​ និង​រៀប​ចំ​ផែនការ​សកម្មភាព​ ដើម្បី​កែ​ទ​ម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត ​ឲ្យ​ច្បាស់លាស់​

សំឡេង ១០:៣៦
លោក​ពុទ្ធា ហង្សនាយក​ប្រតិបត្តិ​ អង្គការនិកហ្វិក
លោក​ពុទ្ធា ហង្សនាយក​ប្រតិបត្តិ​ អង្គការនិកហ្វិក ©ដឺលុច/RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ របស់​វិទ្យុ​បារាំង RFI នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ គឺ​លោក ហង្ស ពុទ្ធា នាយក​ប្រតិបត្តិ អង្គការ ឃ្លាំមើល​ការបោះឆ្នោត នី​ក​ហ្វិ​ក។ លោក ហង្ស ពុទ្ធា តំណាង​ឲ្យ​សម្ព័ន្ធ​កំណែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត បាន​លើកឡើងថា គណបក្ស​ទាំងពីរ ត្រូវតែ​ជួបចរចា​ឲ្យ​បាន​ច្រើន ហើយ​រៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព ដើម្បី​កែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់។ កំណែទម្រង់​គជប និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នកបោះឆ្នោត ជា​ចំណុច​ស្នូល នៃ​កំណែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត។សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​លី​ម៉េង​ហួរ និង​លោក​ហង្ស​ពុទ្ធា៖