លោក​មេធាវី ហុង សម្បត្តិ ៖«​ដល់​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ត្រូវ​ចេះ​ប្រើ​សិទ្ធិ​ស្រប​ច្បាប់ ដើម្បី​តស៊ូ​មតិ​»

សំឡេង ១១:៥២
លោក​មេធាវី ហុង សម្បត្តិ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​តស៊ូ​មតិ និង​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។
លោក​មេធាវី ហុង សម្បត្តិ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​តស៊ូ​មតិ និង​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក​មេធាវី ហុង សម្បត្តិ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​តស៊ូ​មតិ និង​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​អាច​ផ្តល់​ការ​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​ឥត​គិត​ថ្លៃ ដល់​ពលរដ្ឋ​គ្រប់រូប​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ដែល​មាន​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ ជាពិសេស​ទាក់ទង​នឹង​អំពើ​ពុក​រលួយ។ ជន​រងគ្រោះ ឬ​ក៏​សាក្សី​នៃ​អំពើ​ពុករលួយ​អាច​ស្វែង​រក​ការ​ប្រឹក្សា​ច្បាប់​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​បាន​ ដោយ​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​បំផុត។ លោក​មេធាវី​អំពាវនាវ​ថា ដល់​ពេល​ហើយ​ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ត្រូវ​ប្រើ​សិទ្ធិ​ស្រប​ច្បាប់ ដើម្បី​តស៊ូ​មតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ។​​