លោក ស ម៉ូរ៉ា​៖«​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ត្រូវ​តែ​អន្តរាគមន៍ ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង​ Chevron ដើម្បី​ឲ្យ​បុគ្គលិក មាន​ប្រាក់​ខែ​សម​រម្យ​​»​

សំឡេង ១២:០៩
លោក ស ម៉ូរ៉ា ប្រធាន សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​ចំណី​អាហារ និង​សេវា​កម្ម​កម្ពុជា។
លោក ស ម៉ូរ៉ា ប្រធាន សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​ចំណី​អាហារ និង​សេវា​កម្ម​កម្ពុជា។ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ របស់​វិទ្យុ​បារាំង RFI នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ គឺ​លោក ស ម៉ូរ៉ា ប្រធាន សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​ចំណី​អាហារ និង​សេវា​កម្ម​កម្ពុជា។ លោក ស ម៉ូរ៉ា បាន​លើក​ឡើង​ថា រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ត្រូវ​តែ​អន្តរាគមន៍ ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង Chevron ដើម្បី​ឲ្យ​បុគ្គលិក ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​សមរម្យ។ នោះ​គឺ​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង Chevron ដែល​ធ្វើ​ការ​ នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ប្រេង កាល់តិច បាន​ធ្វើ​កូដកម្ម តវ៉ា​ឡើង​ប្រាក់​ខែ​ អស់​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ​មក​ហើយ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ឧសភា។