បទយកការណ៍

លោក​ព្រាប កុល​៖ ការ​ដាក់​ឲ្យ​សិក្សា​មេរៀន​ពុក​រលួយ​ជា​ការ​បញ្ចូល​ឈាម​ថ្មី​ឲ្យ​ស្អប់​អំពើ​​ពុក​រលួយ​

សំឡេង ០៨:៥៣
លោកព្រាប កុល
លោកព្រាប កុល ©ណាវីន/RFI

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​និង​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ទើបតែ​បោះពុម្ពផ្សាយ​សៀវភៅ​ស្តីពី​បញ្ហា​ពុករលួយ និង​ដាក់​ឲ្យ​សិក្សា សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១០ ទី១១និង​ទី១២។ ការសិក្សា​ពី​អំពើពុករលួយ ត្រូវបាន​លោក​ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា ចាត់ទុកថា ជា​ការវិវឌ្ឍន៍​ថ្មី នៃ​ចរន្ត​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា។ តាមរយៈ​ការអប់រំ​បែបនេះ លោក​ថា១០ឆ្នាំ​ទៅមុខទៀត​ កម្ពុជា​នឹងមាន​មនុស្ស​ច្រើនឡើង​ដែល​ហ៊ាន​និយាយ ហ៊ាន​​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ។