ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​សេង ឬទ្ធី៖ ការ​ចំណាយ​ថវិកា​ទៅ​លើ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល មិន​មែន​ជា​បន្ទុកសម្រាប់​ក្រសួង​អប់រំទាំងស្រុង​​​ទេ

សំឡេង ១១:០៣
លោក សេង ឬទ្ធី នាយកប្រតិបត្តិ វិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ហៅកាត់ថា ខាញន៍ (KIND)។
លោក សេង ឬទ្ធី នាយកប្រតិបត្តិ វិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ហៅកាត់ថា ខាញន៍ (KIND)។ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ គឺ​លោក​សេង ឬទ្ធី នាយក​ប្រតិបត្តិ​វិទ្យាស្ថាន​ខ្មែរ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជាតិ ហៅ​កាត់​ថា KIND។ អង្គការ KIND ទើប​តែ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​យុទ្ធនាការ​មួយ តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក ដើម្បី​ស្វែង​រក​ការ​គាំទ្រ ឲ្យ​មាន​ការ​បង្កើន​ចំនួន​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល ​សម្រាប់​សិស្ស​។ លោក​សេង ឬទ្ធី បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ក្រសួង​អប់រំ​តម្លើង​គម្រោង​ថវិកា​ដើម្បីទិញ​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​បន្ថែមទៀត​។