ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ពលករ​ជំនាញ​កម្ពុជា​អាច​កើន​ឡើង ហើយ​ចង់​ធ្វើ​ការ​នៅ​បរទេស​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ទីផ្សារ​ការងារ​ក្នុង​តំបន់ សម្រាប់​ពលករ​ជំនាញ​កម្ពុជា មិន​មែន​ជា​ភារកិច្ច​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខរបរ និង​ការងារ​ឡើយ ថ្វី​បើ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា កំពុង​បង្កើន​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រជាជន​មាន​សមត្ថភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្ពស់​ក្តី។ សម្រាប់​​ឆ្នាំ​២០១៥​ រដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ដំឡើង​ថវិកាជាតិ ១៨​ភាគរយ ឱ្យ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា រី​ឯ​ធនាគារ​អភិឌ្ឍន៍​អាស៊ី កាល​ពី​ខែ​កញ្ញា ក៏​បាន​ឱ្យ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ខ្ចី​ប្រាក់ ៣០​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​រយៈពេល ៥​ឆ្នាំ​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​មាន​ការ​រអ៊ូ​ថា ដំណឹង​ការងារ​នៅ​ក្រៅ​ស្រុក ដឹង​តាម​តែ​ញាតិ​មិត្ត​ប៉ុណ្ណោះ។

ឧស្សាហកម្ម​ និង​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ នៅកម្ពុជា។
ឧស្សាហកម្ម​ និង​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ នៅកម្ពុជា។ © សុវណ្ណារ៉ា/RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត