ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព៖​«​ការ​តម្លើង​ពន្ធ​ល្អ តែ​គួរ​តែ​យក​ទៅ​បម្រើ​ឲ្យ​វិស័យ​គាំពារ​សុខភាព​សាធារណៈ​វិញ»

សំឡេង ១០:២៩
គ្រឿង​ស្រវឹង
គ្រឿង​ស្រវឹង

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​អាករ​ ពិសេស​លើ​មុខ​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​ ដែល​ផលិត​ក្នុង​ស្រុក។ ក្នុង​នោះ​ គេ​កត់​សម្គាល់​ថា​ មាន​ការ​តម្លើង​ពន្ធ​ផលិត​ផល​ ដែល​​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព នោះ​គឺ​ការ​យក​ពន្ធ​៣០%​លើ​មុខ​ទំនិញ​ស្រាបៀរ​គ្រប់​ប្រភេទ ៣៥% លើ​មុខ​ទំនិញ​សុរា​គ្រប់​ប្រភេទ និង​២០%លើ​មុខ​ទំនិញ​បារី​គ្រប់​ប្រភេទ។ ក្រុម​អ្នក​តាមដាន​លើ​បញ្ហា​សុខមាលភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​យល់​ថា​ការ​តម្លើង​ពន្ធ​ប៉ុណ្ណេះ​នៅ​តែ​ទាប ហើយ​ចំណូល​ពន្ធ​ពី​ផលិត​ផល​ទាំង​គ្រឿង​ស្រវឹង​ និង​បារី​គួរ​តែ​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ដល់​វិស័យ​គាំពារ​សុខភាព។