សារមន្ទីរ​បារាំង​តាំង​បង្ហាញ​ពី​ការប្រើប្រាស់​មាស​នៅ​អាស៊ី នៅ​សម័យ​បុរាណ

សំឡេង ០៦:៥១
គ្រឿង​អលង្កា​ធ្វើ​ពីមាស ដែល​ផ្តល់​ដោយ​គ្រួសារ​ខ្មែរ​សម្រាប់​ការតាំង​បង្ហាញ​នៅ​សារមន្ទីរ ហ្គីមេ នៅប៉ារីស
គ្រឿង​អលង្កា​ធ្វើ​ពីមាស ដែល​ផ្តល់​ដោយ​គ្រួសារ​ខ្មែរ​សម្រាប់​ការតាំង​បង្ហាញ​នៅ​សារមន្ទីរ ហ្គីមេ នៅប៉ារីស ©Chheang bopha

មាស ១១៣​មក​ពី​អាស៊ី។ នេះ​ជា​ចំណងជើង​ពិព័រណ៌​ដែល​រៀបចំ​ឡើង នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ដោយ សារមន្ទីរ​ជាតិ បារាំង ហ្គីមេ។ នៅក្នុង​ចំណោម​វត្ថុបុរាណ និង​រូបចម្លាក់ មក​ពី​ប្រទេស​អាស៊ី ដែល​​ធ្វើឡើងពី​មាស ឬ​ស្រោប​ដោយ​មាស មាន​តាំង​ផងដែរ គ្រឿង​អលង្ការ ខ្មែរ ដែល​ធ្វើ​មាស​សុទ្ធ។ លោក​Pierre Baptistអ្នកជំនាញ​សិល្បៈ​អាស៊ី ប្រចាំ​សារមន្ទីរ ហ្គីមេ ពន្យល់​ឲ្យ​គេ​ស្គាល់​ពី​ប្រវត្តិ​ប្រើប្រាស់​មាស នៅ​កម្ពុជា សម័យ​បុរាណ