បទយកការណ៍

រដូវ​សិល្បៈ​កម្ពុជា​បើកសម្ពោធ​ជាផ្លូវការ​ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ពី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៣​ឧសភា រហូត​ដល់ថ្ងៃទី​២៧ មហោស្រព ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា រដូវ​សិល្បៈ​កម្ពុជា​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស និង​តំបន់​ជុំវិញ​ក្រុង​មាន​សំបូរ​រស់នៅ​ប្រជាជន​ខ្មែរ នៅ​ប្រទេស​បារាំង។ ក្រោមការសម្របសម្រួល​របស់​ អង្គការ​សិល្បៈ​ខ្មែរអមតៈ និង​សមាគម​កូនខ្មែរ សារមន្ទីរ​ហ្គីមេ សាលាក្រុង​សង្កាត់ទី​១៣ មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា ឬ​អង្គការ​ហ្វា​ពន្លឺសិល្បៈ និង​វិចិត្រសាល​ជាច្រើន​កន្លែង​ទៀត នៅទីក្រុង​ប៉ារីស​បាន​ចូលរួម ក្នុង​មហោស្រព រដូវ​សិល្បៈ​កម្ពុជា ដើម្បី ​បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ទំនើប បុរាណ របស់​សិល្បករ​ខ្មែរ បច្ចុប្បន្ន ដល់​ប្រជាជន​ខ្មែរ និង​ជនបរទេស នៅ ប្រទេស​បារាំង។

ផ្ទាំង​រូបផ្សព្វផ្សាយ​រដូវ​សិល្បៈ​កម្ពុជា​នៅទីក្រុង​ប៉ារីស
ផ្ទាំង​រូបផ្សព្វផ្សាយ​រដូវ​សិល្បៈ​កម្ពុជា​នៅទីក្រុង​ប៉ារីស ©Cambodian living Arts