បទយកការណ៍

ដឺនី ដូ ចង់​ឲ្យ​រឿង​ហ្វូណន​ក្លាយ​ជាកម្លាំង​​ជំរុញ​ការពិភាក្សា​​ក្នុង​ចំណោម​​យុវជនខ្មែរនៅបរទេស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅថ្ងៃ​សុក្រទី​១៦ មិថុនា សមិទ្ធិករ​បារាំង​ដើមកំណើត​ខ្មែរ​ម្នាក់ បានទទួល​ពាន​រង្វាន់​គ្រីស្តាល់ ពីមហោស្រព​ភាពយន្ត​គំនូរជីវចល អន្តរជាតិ នៅ​ប្រទេស​បារាំង។ ហ្វូណន ជា​ខ្សែរឿងគំនូរ​ជីវចល​របស់លោក ​ដឺនី ដូ Denis Do ដែលបាន​ទទួល​រង្វាន់ធំ​ពី មហោស្រព ភាពយន្ត​អាន់ស៊ី ជាទី ដែលមាន​ខ្សែភាពយន្ត​គំនូរជីវចល​ពី​ប្រទេស ជាង​៦០​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួតប្រជែង​ដណ្តើម​ពានរង្វាន់ធំ ពីថ្ងៃ​ទី ១១​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី ១៦​មិថុនា ២០១៨។

លោក​ដឺនី ដូ សមិទ្ធិករ​ភាពយន្ត​គំនូរ​ជីវចល​បាន​ទទួល​រង្វាន់​គ្រីស្តាល់​ពីមហោស្រពអាន់ស៊ី សម្រាប់​រឿង​ហ្វូណន នៅថ្ងៃទី ១៦​មិថុនា ២០១៨
លោក​ដឺនី ដូ សមិទ្ធិករ​ភាពយន្ត​គំនូរ​ជីវចល​បាន​ទទួល​រង្វាន់​គ្រីស្តាល់​ពីមហោស្រពអាន់ស៊ី សម្រាប់​រឿង​ហ្វូណន នៅថ្ងៃទី ១៦​មិថុនា ២០១៨ ©Chheang Bopha
មើលវគ្គផ្សេងទៀត