ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ច្រឹក សុខនីម៖ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​ទេ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​ RFI នា​រាត្រី​នេះ​គឺ​លោក ច្រឹក សុខនីម អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន ​Century 21 Mekong​។ Century 21 Mekong គឺ​​ជា​ក្រុមហ៊ុន​​​ដែល​មាន​ជំនាញ​ខាង​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា។ ក្នុង​បទ​សម្ភាស​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ RFI លោក ច្រឹក សុខនីម លើក​ឡើង​ថា ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នា​ខែ​កក្កដា​ខាង​មុខ មិន​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​តែ​រឹង​មាំ​និង​រីក​ចម្រើន​ទេ​។

លោក ច្រឹក សុខនីម អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន Century 21 Mekong
លោក ច្រឹក សុខនីម អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន Century 21 Mekong RFI/Rachna IM