បទយកការណ៍

លោកឡោ គីមសុង៖ អតិថិជន​របស់ខ្ញុំ​បាន​ចូលរួម​វិភាគទានសម្រាប់​ជួយ​ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ​នៅស្រុកខ្មែរ​​

សំឡេង ០៩:៣០
ក្រុម​ការងារ​របស់​សមាគម​SOS Cambodian Kids  របស់​លោក​ឡោ គីមសុង
ក្រុម​ការងារ​របស់​សមាគម​SOS Cambodian Kids របស់​លោក​ឡោ គីមសុង ©SOS cambodian Kids

នៅក្នុងសេរ៊ីបទយកការណ៍ស្តីពីសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង លោក​អ្នកនាង​បាន​ស្តាប់ កាល​ពីសប្តាហ៍មុនបទយកការណ៍របស់ឈាង បុប្ផា ស្តីពីសមាគមគ្រួសារថ្មីនៅប្រទេសបារាំង ដែលធ្វើសកម្មភាពរៃអង្គាស ស្វែងរក​ថវិកា​សម្រាប់​ជួយ​អង្គការគ្រួសារថ្មី នៅប្រទេសកម្ពុជា។ នៅសប្តាហ៍នេះ ឈាង បុប្ផា​នឹងណែនាំ​លោកអ្នកនាង​ឲ្យបាន​ស្គាល់​សមាគម​មួយទៀត គឺ SOS cambodian Kids ដែលធ្វើការជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យ​ខ្មែរ នៅប្រទេសបារាំង និងដែលមានប្រធានតែម្នាក់ គឺវេជ្ជបណ្ឌិត ឡោ គីមសុង គ្រូពេទ្យ​ជំងឺទូទៅ ឯកទេសជំងឺនៅប្រទេសក្តៅ និង​កែសម្ផស្ស​នៅប្រទេស​បារាំង។