បទយកការណ៍

ប្រជាជន​ខ្មែរ និង​ការបោះឆ្នោត​​សភា​អឺរ៉ុប

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា​ខាងមុខ ប្រជាជន​ខ្មែរ​ដែល​មាន​កាន់​កាត​បោះឆ្នោត និង​រស់នៅ​ទឹកដី​អឺរ៉ុប នឹង​ត្រូវ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​អ្នកតំណាង​របស់​ខ្លួន នៅ​សភា​អឺរ៉ុប។ នៅពេល​ដែល​ប្រជាជន​ខ្មែរ​មួយចំនួន មិន​សូវ​ចាប់អារម្មណ៍​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ថ្នាក់អឺរ៉ុប ស្រ្តីខ្មែរ​ម្នាក់ បាន​ឈរ ឈ្មោះ​ជា​បេក្ខជន នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​សភា អឺរ៉ុប ក្នុង​បំណង​សំខាន់​មួយ គឺ នាំ​យក​បញ្ហា​របស់​ជនជាតិ​អាស៊ី ជនជាតិ ខ្មែរ ទៅ​ឲ្យ​សភា​អឺរ៉ុប​បាន​ដឹងលឺ និង​ជួយ​ដោះស្រាយ។ តើ​សភាអឺរ៉ុប​អាច​ជួយ​បាន​អ្វីខ្លះ សគមន៍​ខ្មែរ​នៅទឹកដី​អឺរ៉ុប? យើង​ស្តាប់បទយកការណ៍​របស់​ឈាង បុប្ផា​ពី​ប្រទេស​បារាំង

លោកស្រី កែវ វឌ្ឍណា ស្ថាបនិក​អង្គការ Buddha Child និង​ជា​បេក្ខជន​គណបក្ស​En Marcheសម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​សភាអឺរ៉ុប ឆ្នាំ ២០១៩
លោកស្រី កែវ វឌ្ឍណា ស្ថាបនិក​អង្គការ Buddha Child និង​ជា​បេក្ខជន​គណបក្ស​En Marcheសម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​សភាអឺរ៉ុប ឆ្នាំ ២០១៩ ©FB Kèo Vaddana