បទយកការណ៍

ប្រជាជន​ខ្មែរ​លក់បន្លែ នៅ​ភូមិ ត្រាប់ Trappes

សំឡេង ១០:០៩
ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទៅទិញ​បន្លែ នំចំណី​នៅ​ភូមិ​ត្រាប់ Trappes
ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទៅទិញ​បន្លែ នំចំណី​នៅ​ភូមិ​ត្រាប់ Trappes ©Chheang Bopha

បទយកការណ៍​របស់​ឈាងបុប្ផា នៅថ្ងៃសុក្រ​នេះ​នឹងនាំ​លោកអ្នកនាង​ឲ្យបាន​ស្គាល់ភូមិ​មួយនៅ ស្រុកបារាំង ដែលសំបូរ​ទៅដោយ​វត្តមាន​ប្រជាជនខ្មែរ​ជាប្រចាំ នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃអាទិត្យ។ ត្រាប់ Trappes ជាឈ្មោះកន្លែងដែលល្បីខាងមានលក់បន្លែ ម្ហូប ចំណី អាហារ ខ្មែរ ដែល​គួរ​ជាទីចាប់អារម្មណ៍​របស់​ប្រជាជនខ្មែរ និងប្រជាជនអាស៊ីដទៃទៀត។ តើភូមិ​ត្រាប់ មានទិដ្ឋភាព​បែបណា? យើងស្តាប់បទយកការណ៍របស់ឈាង បុប្ផា