បទយកការណ៍

ជនជាតិភាគតិចព្នង នៅតុលាការបារាំង

សំឡេង ០៨:៥៨
អ្នកតំណាង​សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច​ព្នង នៅតុលាការ​បារាំង ថ្ងៃទី ១​តុលា ២០១៩
អ្នកតំណាង​សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច​ព្នង នៅតុលាការ​បារាំង ថ្ងៃទី ១​តុលា ២០១៩ ©Chheang Bopha

នៅថ្ងៃចន្ទ ដើមសប្តាហ៍នេះ អ្នកតំណាង៩នាក់ របស់សហគមន៍ជនជាតិព្នង នៅឃុំប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរី បានធ្វើដំណើរជាលើកទី១ ទៅប្រទេសបារាំង ដើម្បី ចូលរួមក្នុងសវនាការ លើកដំបូង ដែលមានពួកគេជាម្ចាស់ដើមបណ្តឹង ប្តឹងក្រុមហ៊ុនបារាំង Bolloré ហើយនិងក្រុមហ៊ុនSocfin Kcd ដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិព្នង បាត់បង់ដីធ្លី និងទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី ពីដូនតា។ ឈាង បុប្ផា បានជួបពួកគេ នៅក្នុងសន្នីសីទកាសែត និងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ កាលពីថ្ងៃចន្ទ និងថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះ