ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

តើផ្កាយដុះកន្ទុយជាអ្វីពិតប្រាកដ?

សំឡេង ០៨:១៥
Comet Halley as photographed by ESA spacecraft "Giotto" in 1986
Comet Halley as photographed by ESA spacecraft "Giotto" in 1986 ESA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពី​ការ​សិក្សា​របស់​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ជុំវិញ​សំណួរ​ថា តើ​​​ផ្កាយដុះកន្ទុយ​មាន​ធាតុផ្សំ​ជាអ្វី? មាន​ប្រភព​ពីណា? ហើយ​តើ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​វា​មាន​កន្ទុយ​ខុសពី​ផ្កាយផ្សេងទៀត?