ពលរដ្ឋ៖ បឹង​តាមោក​ជា​ឆ្នាំង​បាយ បើ​បឹង​អភិវឌ្ឍ​ពួក​គេ​គ្មាន​អ្វី​ទី​ពឹង

សំឡេង ០៦:២១
រូបភាព៖ មួយផ្នែកនៃបឹងតាមោក
រូបភាព៖ មួយផ្នែកនៃបឹងតាមោក @RFI

ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ធំ​ដែល​រស់​នៅ​ម្ដុំ​បឹង​តាមោក​ ជាយ​រាជធានីភ្នំពេញ​បាន​អះអាង​ថា រាល់​ថ្ងៃ​ផ្ញើជីវិត​លើ​បឹង​នេះ​ហើយ។ បឹង​ដែល​ពួក​គេ​ប្រដូច​ទៅ​នឹង​ឆ្នាំង​បាយ ខណៈ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​មានគម្រោង​យក​មួយ​ផ្នែក​នៃ​ផ្ទៃ​បឹង​ប្រមាណ​២០​ហិកតា អភិវឌ្ឍន៍​ទៅ​ជា​ផ្សារ​បន្លែ​មួយ​កន្លែង​នា​ពេលអនា​គត។ ពលរដ្ឋ​ថា លុយ​និង​ម្ហូប​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ពឹង​អាស្រ័យលើ​បឹង​​ ​ដែល​សំបូរ​ទៅត្រី និង​បន្លែ​ធម្មជាតិ។