អ្នក​ឃ្លាំ​មើល៖«ការ​ចំណាយ​លើ​គណៈ​រដ្ឋមន្រ្តី​ថ្មី អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ?

សំឡេង ១១:៥៤
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅវិមានសន្តិភាព
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅវិមានសន្តិភាព @FB/PM Hun Sen

សមាសភាព​គណៈរដ្ឋ​មន្ត្រី​ថ្មី នៃ​អាណត្តិ​ទី៦ ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​ដូច​គ្នា​ថា គ្មាន​អ្វី​ខុ​ស​ប្លែក​ពី​អាណត្តិ​ទី​៥​ឡើយ បើ​ទោះ​ជា​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​បង្រួម​ក្បាល​តូច​ជាង​មុន មាន​ត្រឹម​តែ​ថ្នាក់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក៏​ដោយ។ សម្រាប់​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​បញ្ហា​សង្គម​យល់​ឃើញ​ស្រដៀង​គ្នា​ថា ការ​ចំណាយ​លើ សមាសភាព​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី អាច​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ ខណៈ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​របស់​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ទំនង​ជា​គ្មាន​អ្វី​ខុស​ប្លែក​ពី​អាណត្តិ​ទី៥ឡើយ។ អ្វី​ទៅ​ជា​​ផល​​ប៉ះ​​ពាល់?