ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ពិន សារាពេជ្ញ៖ការ​លះបង់​របស់ papi​នាំ​ឲ្យ​យុវជន​ដែល​គាត់​សង្គ្រោះ​មាន​ការងារធ្វើ​ស្ទើរ​គ្រប់​កន្លែង

សំឡេង ១២:២៨
រូបថតៈលោក ពិន សារាពេជ្ញ
រូបថតៈលោក ពិន សារាពេជ្ញ @kimhong

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​យប់​នេះ​គឺ លោក ពិន សារាពេជ្ញ អតីត​នាយកកម្ម​វិធី​របស់​អង្គការ​ដើម្បី ភាព​ញញឹម​នៃ​កុមារ​និង ជា​មនុស្ស​ស្និទ​ជាមួយ​លោក Christian des PALLIÈRES ឬហៅថា papi ដែល​ជា​ស្ថាបនិក​របស់​អង្គការ​ដើម្បីភាព​ញញឹម​នៃកុមារ​។ លោក papi ដែល​គេ​ហៅ​ថា វិរបុរស់​នៃ​គំនរ​សំរាម​បាន​ប្រើ​ជីវិត​ចុង​ក្រោយ​ ស្លាប់​នៅលើ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ​បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​សង្គ្រោះ​កេ្មង​ខ្មែរ​ពី​គំនរ​សំរាម​ជា​ច្រើន​នាក់។ ហើយ​ការលះបង់​របស់ papi នាំ​ឲ្យ​យុវជន​ដែល​គាត់​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​មាន​ការងារ​ធ្វើ​ស្ទើរ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ទាំង​អស់។ នេះ​បើ​តាម​លោក ពិន សារាពេជ្ញ ៕