ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​បញ្ហា EBA និង​លំហូរ​មូល​ធន​ច្រើន​ពី​ចិនម​ក​កម្ពុជា ជា​កត្តា​ធ្វើ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ថម​ថយ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ធនាគារ​ពិភព​លោក (World Bank) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិល​មិញ បាន​ព្យាករណ៍​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ថម​ថយ​មក​នៅ​ជិត​៧ភាគ​រយ ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​ខាង​មុខ គឺ​ឆ្នាំ២០១៩ ២០២០ និង​២០២១​។ ការ​ថម​ថយ​នេះ ត្រូវ​បាន​ធនាគារ​ពិភព​លោក យោង​ទៅ​លើ​កត្តា​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ការ​ប្រកាស​ព្យួរ​បណ្តោះ​អាសន្ត នៃ​ការ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​សហភាព​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​កម្ពុជា​(EBA) និង​កត្តា​ពឹង​ផ្អែក​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​លំហូរ​ចូល​មូល​ធន​ពី​ប្រទេស​ចិន​ជា​ដើម​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​មើល​ឃើញ​ផ្សេងៗ​គ្នា​។ 

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប (រូបតំណាង)
ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប (រូបតំណាង) REUTERS/Francois Lenoir
មើលវគ្គផ្សេងទៀត