ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កម្ពុជា ជាមួយ​សមាជិក​អឺរ៉ុប អាច​ជំនួស ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ អឺរ៉ុបទាំង​មូល​បាន​ទេ?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កម្ពុជា​ត្រៀម​ធ្វើ​កិច្ច​សហការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ជាមួយ​ប្រទេស​សមាជិកអឺរ៉ុប ។ សម្រាប់​កម្ពុជានេះ​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ និង​ទិស​ដៅ​នៃ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​កម្ពុជា។ នេះ​ជា​ជំហរ​របស់​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុជា​លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ប្រកាស​ថា បញ្ហា EBA បាន​ក្លាយ​ជា​ស្រមោល​ទៅ​ហើយ។ ដូច្នេះ​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កម្ពុជា ជាមួយ​សមាជិក​អឺរ៉ុប អាច​ជំនួស ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ អឺរ៉ុបទាំង​មូល​បាន​ទេ? ហើយ​អ្វី​ទៅ​ជា​ស្រមោល​EBA?

ច្រកចូលសំខាន់នៃទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងព្រុចស៊ែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក។
ច្រកចូលសំខាន់នៃទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងព្រុចស៊ែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក។ REUTERS/Francois Lenoir
មើលវគ្គផ្សេងទៀត