តើ​ក្រសួង​អប់រំ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​បែប​ណា​ចំពោះ កំហុស​បច្ចេក​ទេស?

សំឡេង ១៣:០៦
លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា moeys/rfi

«កំហុស​បច្ចេកទេស»នៃ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​បូក​ពិន្ទុ ជា​មូល​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ពិន្ទុ​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា របស់​បេក្ខជន​ចំនួន​៧៤០​បន្ទប់។ បន្ទាប់​ពី​រក​ឃើញ​មូល​ហេតុ​នេះ ក្រ​សួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា ក៏​សម្រេច​ប្រកាស​លទ្ធផល​ជា​ថ្មី នៅ​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​នៅភ្នំពេញ និង​ខេត្ត ខណៈ​ថ្ងៃ​នេះ លទ្ធផល​ប្រកាស​នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត។ ទន្ទឹម​នេះសំណួរ​កំពុង​ចោទ​ឡើង តើ​ក្រសួង​អប់រំ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ បែប​ណា​ចំពោះ​កំហុសបច្ចេក​ទេស?