បទយកការណ៍

ការ​យឺត​យ៉ាវ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​សមូ​ហ​ភាព​បង្កើន​ក្តី​បារម្ភ​ដល់​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​

សំឡេង ០៨:១១
ពិធី​សែន​ព្រេន​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​មុន​ពេល​សិក្ខា​សាលា​​ថ្ងៃ​ទី១០​តុលា​
ពិធី​សែន​ព្រេន​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​មុន​ពេល​សិក្ខា​សាលា​​ថ្ងៃ​ទី១០​តុលា​ @NGOF

ក្រុម​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាង​៣០០​នាក់​ មក​ពី​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​អភិរក្ស ​និង​អភិវឌ្ឍ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​កម្ពុជា​។ ​អ៊ឹង ប៊ុនថន ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ស្តាប់​វេទិកា​សាធារណៈ​នោះ ​បាន​សាក​សួរ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ជា​ច្រើន​នាក់​អំពី​តម្រូវ​ការ​ជា​អទិភាព​ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ពួកគេ​។ ​តម្រូវ​ការ​ចំបង​របស់​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​សម័យ​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​នេះ​ គឺ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​សមូហ​ភាព​។​