«សុវត្ថិភាព​ក្មេង​ស្រី ត្រូវ​បាន​ទទូច​ឲ្យ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ក្រោយ​ករណី​រំលោភ​កើត​ឡើង​បន្តបន្ទាប់»

សំឡេង ០៨:១៥
រូបភាពតំណាង៖ ​ក្មេងស្រី​នៅ​តាម​ភូមិ
រូបភាពតំណាង៖ ​ក្មេងស្រី​នៅ​តាម​ភូមិ @សហការី

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នេះ គេ​សង្កេត​ឃើញ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្វែង​រកយុត្តិធម៌​ជូន​កុមារី​រង​គ្រោះ២នាក់ រស់​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុងករណី​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ ។ យុត្តិធម៌​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ចង់​បាន​នោះ​គឺ ទោស​ប្រហារ​ជីវិត ជំនួស​ឲ្យ​ទោស​ជាប់​គុក​មួយ​ជីវិត។ ប៉ុន្តែ​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​មិន​មានចែង​ក្នុង​ច្បាប់​របស់​កម្ពុជា​ឡើយ។ យ៉ាងណាក៏​ដោយ សម្រាប់​មតិ​យល់​ឃើញ​នៅ​ខាងក្រៅ​វិញ​ថា ការ​បន្ថែម​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស​ដល់​ជន​រំលោភ​សេព​សន្ថវៈ​ក៏​ល្អ​ដែរ ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​សំខាន់​នោះ​គឺ ការ​ពារ​សុវត្ថិភាព​កូន​ស្រី​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​សំណាក់​ឪពុក ម្ដាយ តែ​ម្ដង។