បទយកការណ៍

លោក​អ៊ិន គង់​ជិត​​៖​ទោះ​​ត្រូវ​​ជាប់គុក​ ត្រូវ​​លះបង់​​ជីវិត​​ក៏​​នៅតែ​​សប្បាយចិត្ត​​ធ្វើការ​​ជា​​អ្នក​ការពារ​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​អ៊ិន គង់​ជិត គឺជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ការឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​អង្គការ​លីកាដូ​ប្រចាំខេត្ត​កោះកុង។ នៅក្នុង​វិស័យ​សិទ្ធិមនុស្ស មកដល់ពេលនេះ គាត់​បាន​ប្រឡូក​ខ្លួន​នៅក្នុង​ការងារ​ជា​អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ជាង១០ឆ្នាំ​ហើយ។ ជាង១០ឆ្នាំ​មកនេះ លោក​អ៊ិន គង់​ជិត បាន​ពើបប្រទះ​នឹង​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយចំនួន និង​ត្រូវ​រស់​ឃ្លាតឆ្ងាយ​ពី​គ្រួសារ​ថែមទៀត។ បើទោះជា​បែបនេះ​ក្តី ក៏​អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​វ័យ​រាង​ជ្រេ​បន្តិច​រូបនេះ លើកឡើងថា លោក​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​នឹងធ្វើ​វា ហើយ​ធ្វើ​វារ​ហូត​ទោះ​ត្រូវ​ជាប់គុក ឫ​ត្រូវ​លះបង់​ជីវិត​ក៏ដោយ​ក៏​លោក​មិន​ស្ដាយក្រោយ​ដែរ។

លោក​អ៊ិន គង់​ជិត គឺជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ការឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​អង្គការ​លីកាដូ​ប្រចាំខេត្ត​កោះកុង
លោក​អ៊ិន គង់​ជិត គឺជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ការឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​អង្គការ​លីកាដូ​ប្រចាំខេត្ត​កោះកុង @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត