លោក​ អាត់ ធន់​៖​ «​បើ​កម្ពុជា​មិន​បន្ត​កែប្រែ​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ឲ្យ​ប្រសើរ​ទេ​ នោះ​នឹង​ត្រូវ​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​សវនាការ​នៃ​អង្គ​សន្និសីទ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​»

សំឡេង ១១:០៤
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា។
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា។ RFI

កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​១០៨​ នៃ​សន្និសីទ​អន្តរ​ជាតិ​ខាង​ការ​ងារ​នៅ​ទីក្រុង​ហ្សឺ​ណែវ​ ​ប្រ​ទេស​ស្វ៊ីស ​កំពង់​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​មិនទាន់​ចប់​នៅឡើយ​។ ​លោក ​អាត់ ធន់​ ប្រធាន​សភាព​ការងារ​កម្ពុជា ​ដែល​បាន​ចូលរួម​នៅ​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ដែរ​នោះ​ បាន​ឲ្យដឹង​ថា​កិច្ច​ប្រជុំ​របស់​អង្គការ​ ILO​ ឆ្នាំ​នេះ ​កម្ពុជា​បាន​រួចផុត​ពី​ការ​លើក​ទៅ​ធ្វើ​សវនាការ​ពេញអង្គ​របស់​អង្គ​សន្និសីទ​ ដោយសារ​ប្រទេស​នេះ​បាន​សន្យា​ថា​ធ្វើការ​កែប្រែ​ចំណុច​សំខាន់​ៗ​មួយ​ចំនួន ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការងារ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។