ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា​៖ ​«​ការ​បង្កើត​សម្ព័ន្ធ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ​គឺ​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ពិត​ប្រាកដ​»

សំឡេង ០៩:៤៤
លោក ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ស្ថាបនិកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា
លោក ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ស្ថាបនិកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា Thara

សម្ព័ន្ធ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ​ហៅ​កាត់​ថា ​(Cambo Ja) ​គឺ​ជា​សមាគម​សារព័ត៌មាន​ថ្មី​មួយ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ​និង​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កាលពី​ខែ​កញ្ញា​កន្លង​ទៅ​។ ​លោក​ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ​ស្ថាបនិក​នៃ​សម្ព័ន្ធ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ​បាន​លើក​ឡើង​ថា ​ការ​បង្កើត​សមាគម​ថ្មី​នេះ​ឡើង​ គឺ​ដើម្បី​ជួយ​គាំពារ​ និង​ជំនួយ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ដល់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ​ដែល​ជួប​ប្រទះ​នឹង​បញ្ហា ​ដោយសារ​តែ​ការ​បំពេញ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​ពួក​គេ​។ ​តាម​លោក ​ទិត្យថារ៉ា ​សម្ព័ន្ធ​ក៏​នឹង​មាន​ទិសដៅ​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ដល់​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។