ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ សេង សុមុនី​៖​ «​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឆ្នាំ​នេះ ​ចូលរួម​ដាក់​បិណ្ឌ​ច្រើន​ បើទោះ​ជា​មាន​ការ​រំខាន​ពីធម្មជាតិ​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ចាប់តាំង​ពី​បិណ្ឌ​១​រហូត​ដល់​បិណ្ឌ​១១​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ភាព​សកម្ម ​ក្នុងការ​ប្រតិបត្តិ​ធ្វើ​បុណ្យ​ដាក់បិណ្ឌ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។ ​លោក ​សេង សុមុនី ​រដ្ឋ​លេខាធិការ ​និង​ជា​អ្នក​នាំពាក្យ​ក្រសួង​ធម្មការ ​និង​សាសនា ​កត់​សម្គាល់​ថា​មាន​កត្តា​ចំនួន​៣​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​កើនឡើង​នៃ​សកម្មភាព​ធ្វើ​បុណ្យ​ដាក់​បិណ្ឌ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ នោះ​គឺ ​កត្តា​យល់ដឹង​របស់​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ ​កត្តា​សុខ​សន្តិភាព​ និង​កត្តា​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស ​និង​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ​ ដែល​មាន​ការ​កើន​ឡើង​។

លោក សេង សុមុនី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនា
លោក សេង សុមុនី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនា @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត