ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

រាជបណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា ស្នើ​បង្កើត​ច្បាប់​ស្ដី​ពី «វិន័យ​សង្ឃ»

សំឡេង ០៩:៣៨
រូបភាព៖ ព្រះសង្ឃ
រូបភាព៖ ព្រះសង្ឃ @សហការី

ប្រធាន​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា លោក សុខ ទូច កាល​ពីថ្ងៃទី១៩តុលា បាន​ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រី​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ធម្មការ​ និង​សាសនា ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅបង្កើត​ច្បាប់​ស្តីពី «វិន័យសង្ឃ»។ នេះ​ក៏​ដោយ​សារ​តែ​លោក​មើល​ឃើញ​ថា មាន​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​ចំនួន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​វិន័យ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា។ ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ដែល​ជា​សាស​នា​របស់​រដ្ឋ​កំណត់​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ផ្ទុយ​ពី​ការ​យល់​ឃើញ​នេះ មតិ​មួយ​ចំនួន​ថា គេ​មិន​ចាំ​បាច់​​ឈាន​ទៅ​ដល់​ការ​បង្កើត​ច្បាប់​ថ្មី​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​វិន័យ​សង្ឃ​នោះ​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​ពង្រឹង​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ដែល​មាន​ស្រា​ប់​ជា​ការ​ស្រេច។ ដូច្នេះ​វិន័យ​ព្រះសង្ឃ​គួរ​មាន​ច្បាប់​កំណ​ត់ដែរ​ទេ?