ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​តិច​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ​កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ខណៈ​ចំនួន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី មិនគ្រប់​តាម​ចំនួន​ដែល​បាន​ប៉ាន់​ស្មាន​ទុក​នោះ​ទេ​។ ចំនួន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ដែល គ.ជ.ប បាន​ប៉ាន់​ស្មាន គឺ ៣៧២៦២៨​នាក់ តែ​ចំនួន​អ្នក​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​មាន​ត្រឹម​តែ​ជាង​១០​ម៉ឺន​៨ពាន់​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។ ចំនួន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​តិច មាន​ន័យ​ថា តើ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា កំពុង​នឿយ​ណាយ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឬ?  

ពលរដ្ឋពិនិត្យឈ្មោះមុនពេលចូលទៅបោះឆ្នោត (រូបភាពឯកសារ)
ពលរដ្ឋពិនិត្យឈ្មោះមុនពេលចូលទៅបោះឆ្នោត (រូបភាពឯកសារ) @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត